De energietransitie op bedrijventerreinen versnellen? Nieuw platform in aantocht!

25-03-2021 | Blog

Welke bedrijven kampen met een warmte-overschot? Wat is het stroomverbruik en waar wordt al duurzame energie opgewekt? Welke duurzame initiatieven worden er ontplooid en welke nieuwe technieken hebben de beste kans van slagen? Of hoeveel draagvlak is er voor een collectief duurzaamheidsproject op het bedrijventerrein?

 

Alle energiegegevens bij de hand

Essentiële vragen bij de energietransitie van een bedrijventerrein. En als lokale trekker van zo’n project wil je die informatie handig vastleggen én delen. Daarom ontwikkelen wij samen met projectpartners CCS Energie-advies, onderzoeksorganisatie TNO en Hogeschool Saxion hét dashboard dat de kansen voor verduurzaming van bedrijventerreinen inzichtelijk maakt. Zodat jij met een heldere rolverdeling het project ten uitvoer kan brengen.

Het consortium bestaat verder uit brancheorganisaties Clok en IVBB, ondernemersvereniging OBAN en Businesspark Nieuw-Vennep Zuid. In april starten we met 2 pilotprojecten in Apeldoorn-Noord en Nieuw-Vennep Zuid. Op naar een strak dashboard en inzichtelijk platform!

 

  • Eén platform met alle informatie over verduurzamingsplannen op bedrijventerreinen
  • Inzicht in alle energiegegevens van het bedrijventerrein
    (stroomverbruik, energieopbrengst en duurzame intentie van vestigers)
  • Makkelijk de meest kansrijke projecten identificeren
  • Praatstuk voor heldere rolverdeling om initiatieven ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen
  • Vooral interessant voor parkmanagement en lokale trekkers van energietransitie

 

Energietransitie op bedrijventerreinen versnellen met DICE

De energietransitie in Nederland komt steeds meer op stoom. Gemeentes maken warmteplannen voor in de wijken, regio’s schrijven Regionale Energie Strategieën, provincies ondersteunen gerichte initiatieven om de langetermijndoelen te behalen. Bedrijventerreinen spelen bij de energietransitie een grote rol. Zij zijn namelijk goed voor zo’n 20% van het totale energieverbruik in Nederland. Die locaties sneller verduurzamen, leidt daarom tot een waardevolle bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen.

Maar om snelle energietransitie voor elkaar te krijgen, is draagvlak nodig, kennis van de mogelijkheden en een strategie. De Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE) biedt bedrijventerreinen de kans om een strategie te ontwikkelen en vervolgens concreet te maken met collectieve energieprojecten. Met als focuspunt: het versneld aardgasvrij maken van de warmtevoorziening voor gebouwen, tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en de maatschappij.

DICE verzamelt informatie en maakt een plan van aanpak

Grote en kleine gebouwen, verschillend energieverbruik en veel vervoersbewegingen in één compact gebied; bedrijventerreinen zijn divers en vaak complex. Vaak wordt het parkmanagement of de ondernemingsvereniging (indien aanwezig) logischerwijs gezien als de Lokale Trekker: de partij die lokaal de regie heeft over de energietransitie en deze versnelt. Maar, waar moeten ze beginnen? En wie doet wat? Om de rol als lokale trekker goed in te vullen is enerzijds inzicht en informatie nodig om de meest kansrijke projecten te identificeren, en anderzijds een heldere rolverdeling om deze projecten ten uitvoer te brengen. De DICE biedt hierbij hulp!

De DICE is een innovatieve dienst die bestaat uit een procesaanpak voor het opstellen van een strategie en het definiëren van concrete collectieve energieprojecten. Het proces begint met het verzamelen van lokale informatie én publieke data. Hiermee wordt het informatiesysteem collectieve energieprojecten (ICE) geconfigureerd. Dit wordt vervolgens aangevuld met data-analyses in het ICE en resultaten uit workshops met lokale stakeholders. De informatie in het ICE is de basis voor het opstellen van de strategie en de collectieve energieprojecten.

DICE Dashboard brengt proces in beeld

In het innovatieve en aansprekende DICE Dashboard, komt de informatie tot leven door middel van kaarten. Deze informatie is ook interessant om met de stakeholders te delen. Daarnaast biedt het dashboard de mogelijkheid om het proces te monitoren en zo nodig bij te sturen. Tijdens het verloop van het proces wordt dit dashboard verder ontwikkeld. Door de inzet van klankbordgroepen wordt de aanpak getoetst aan de markt en aan collectieve energieprojectexperts. Vervolgens komt er een plan van aanpak om de DICE uit te rollen. Alle lessen uit het project worden bijgehouden in een gerichte, lerende evaluatie.

DICE: de stappen van het proces in beeld.

Het resultaat: inzicht, kansen en zelf aan de slag!

De DICE geeft informatie over en inzicht in het energieverbruik. Het geeft meer grip op de kansen die er voor bedrijfsterreinen zijn om te verduurzamen. En het zet een haalbare stip op de horizon, bijvoorbeeld of het wel of niet mogelijk is om als bedrijventerrein zélf energieproducent te worden. Bovendien krijgen lokale trekkers van dit project via het DICE Dashboard de beschikking over de energiegegevens, de strategie en de collectieve energieprojectbeschrijvingen. Op basis hiervan is het mogelijk collectieve energieprojecten op het bedrijventerrein te initiëren of versnellen. Met andere woorden; zelf aan de slag met energietransitie!

Meer weten?

Bekijk de projectpagina of bezoek onze webpagina over verduurzaming van bedrijventerreinen. Hier staat ook een uitleg over onze andere methodes om de lokale trekker en de bedrijven op een terrein te helpen met een collectieve aanpak.

 

Maak kennis met GeoApps

Maak kennis met GeoApps tijdens een vrijblijvende demonstratie door één van onze experts en ontdek wat Geoapps voor uw organisatie kan betekenen.

Wij komen graag bij u op locatie, maar u bent uiteraard ook welkom in ons kantoor in Deventer. Laat uw gegevens achter of neem contact op met ons via 0570-74 60 70.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.